Noortevahetus 2017-12-10T18:03:42+00:00

Noortevahetus

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevuseks on noorte kohtumine ja tegevusprogrammi elluviimine (5-21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored vanuses 13-30, olenemata sellest, milline on noore haridustase, pereseis, rahvus või keeleoskus. Kõige tähtsam on soov midagi uut katsetada ja õppida.

Enne kohtumist planeerivad noored, kuidas valitud teemat käsitleda ning kavandavad selle jaoks erinevaid tegevusi (töötube, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne). Noortevahetuse ajal viiakse planeeritud tegevused üheskoos ellu. Väga oluline on, et noored oleksid kaasatud igasse projekti etappi. Noortevahetus on suunatud noorte (sh vähemate võimalustega noorte) pädevuste arendamisele, kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade tundma õppimisele ning väärtuste tugevdamisele (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jne).

Noortevahetuses toimuv õppimine lähtub mitteformaalse õppimise meetoditest ja põhimõtetest.

Mida annab noortevahetus sulle?

Noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just nende teemadega, mis on sinu jaoks olulised.  Noortevahetuse korraldamine annab sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussuhteid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Noortevahetuste laiem eesmärk on edendada kultuuridevahelist suhtlust ning mõistmist ja austust erinevate rahvuste vahel.

Allpool toodud tegevused ei kuulu programmi Erasmus+ Euroopa Noored raames rahvusvaheliste noortevahetuste nimistusse:

  • keelekursused – noortevahetus annab suurepärase võimaluse oma võõrkeeleoskust parandada, kuid see ei ole noortevahetuse peamiseks eesmärgiks;
  • muusika- või teatrifestivalid, spordivõistlused – samas saab muusika tegemist, sportimist või näitlemist kui meetodeid noortevahetuses kasutada küll oma projekti teema käsitlemiseks;
  • töömalevad – töökasvatust kui meetodit võib noortevahetuses kasutada, kuid noortevahetuses peavad olema ka muud elemendid: kultuuridevaheline õppimine, valitud teema ja selle arutamine, tegevuste ja õpikogemuse analüüs jm;
  • osavõtt suurematest noorteüritustest – konverentsid, seminarid, võistlused jm, kuna neid üritusi saavad noored tarbida juba nö valmis paketina, aga noortevahetuse põhimõtteks on see, et noored ise kutsuvad idee ja sellega seotud tegevused ellu;
  • organisatsioonide korralised koosolekud – suured, üleeuroopalised organisatsioonid saavad tavaliselt aastas 1-2 korda oma liikmeskonnaga kokku, et arutada oma organisatsiooni tegemisi. See ei ole noortevahetus, kuna noortevahetus on ainulaadne ega pole oma sisult töökoosolek;
  • üritused, millel on tulunduslikud eesmärgid – noortevahetuse projektis partnerid (sh korraldajate e grupiliidrite tiim) teevad seda vabatahtlikult ega ei saa selle eest mingit tasu ega teeni majanduslikku tulu;
  • akadeemilised vahetusprogrammid, kutseõppega seotud reisid, kooli- või klassivahetused, loomereisid – noortevahetuse olemuseks on noorte aktiivne osalemine päris algusest peale nii ettevalmistuses kui elluviimises (nt projekti teema, partnerite, eesmärkide, tegevuste ja meetodite valik);
  • individuaalsed reisid – tegemist ei ole stipendiumi ega sponsorlusega; noortevahetus on gruppidevaheline koostöö.

Kui sul on huvi noortevahetust ellu viia, aga sa pole päris kindel oma idee sobivuses Erasmus+: Euroopa Noored programmiga, võta ühendust noortevahetuste koordinaatoriga