Noorsootöötajate õpiränne 2020-03-25T14:49:05+00:00

Noorsootöötajate õpiränne

Noorsootöötajate* õpiränne on üheks Erasmus+ programmi kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega. 

Noorsootöötajate osalus õpirändes panustab samuti organisatsiooni tegevussuutlikkuse arengusse. 

Noorsootöötajate õpirände peamine eesmärk on edendada kogemustevahetust, koostööd ja koolitustegevust Euroopa noorsootöös. Seda eesmärki täidavad tegevused, mis tähtsustavad Euroopa tasandi noortevaldkonna koostööd. Õpirände projektid võimaldavad märgata, vahetada ja levitada häid praktikaid, võrrelda erinevaid strateegiaid ja lähenemisviise. 

Noorsootöötajate õpirändes saavad osaleda kõik vähemalt 18-aastased noortega töötavad inimesed. 

Noorsootöötaja all mõistame lähtuvalt „Noorsootöötaja Kutsestandardist” väga erinevates rollides ja töökeskkondades noortega tegutsevaid spetsialiste.