Euroopa vabatahtlik teenistus 2017-12-10T18:04:09+00:00

Euroopa vabatahtlik teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Kõik see toob kaasa palju avastusi ning eneseleidmisi. EVT mõju-uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsusest, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud. Vaata lühikokkuvõtet peamistest tulemustest siit 

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori välismaale vabatahtlikuks või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline vabatahtliku teenistuse andmebaas, kus on Euroopa piires leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni toel ja programmi Erasmus+ abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks.

Vaata, millised Eesti organisatsioonid võtavad vastu ja saadavad EVT vabatahtlikke kaardilt:

Kui sul tekib küsimusi, kuidas minna välisriiki vabatahtlikuks või vabatahtlikku saata/vastu võtta, siis võta ühendust EVT koordinaatoriga ja küsi nõu.