SHOWCASING THE UNHEARD

See väljaanne on osa YEE projektidest “Noorte digitaalne kommunikatsioon [communicACTION]” ja “Euroopa noorte kliimaliikumise tugevdamine: ennekuulmatu tutvustamine ja toetamine” Projekti ja antud trükist on rahastanud Euroopa Liidu programm Erasmus+ ja Euroopa Noortefond. Euroopa Noortefond (ingl k. European Youth Foundation- EYF) on Euroopa Nõukogu fond, mis pakub rahalist ja hariduslikku toetust Euroopa noorte tegevustele.
EYF pakub võimalusi noorte hääle kuuldavaks tegemiseks, juhib valitsusväliseid organisatsioone ja valitsuste esindajaid, aidates kaasa rahu edendamisele.
Oluline info: selle väljaande koostasid Euroopa Noored ja Keskkond, mida toetas Euroopa Komisjoni “Climate Action Network Europe” programmi DEAR kaudu. See ei pruugi kajastada Euroopa Nõukogu, Euroopa Noortefondi või Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta.

Süvenev kliimakriis kujutab endast suurt väljakutset. Selle kangelasliku ettevõtmise ees seisavad noorte aktivistide rühmad. kes otsustasid tegutseda ja oma hääle kuuldavaks teha. Ühised väärtused ja kindel veendumus muutuste suhtes toidavad nende rühmade otsustavust. Üheskoos loovad nad kampaaniaid, koordineerivad ja kavandavad paremat tulevikku.
Meie YEE-s usume, et keskkonnakriisi ulatus, millega me praegu silmitsi seisame, nõuab kiiret ja paremini struktureeritud reageerimist, mis päriselt kaasaks noored juhid, mitte ainult sümboolselt.
Tulevaste põlvkondade häält tuleb paremini tunnustada ja kaasata nii kliimameetmete kui ka keskkonnaalaste otsuste tegemise kõikidel tasanditel nii praeguste kui ka tuleviku arenduste puhul. Noored pühendunud kodanikud ja aktivistid on muutuste tegijad ning nad peaksid tundma end volitatud ja motiveeritud oma ettepanekute elluviimiseks.
Kaasaegne digitaalmeedia ökosüsteem on keskkonnaaktivismi jaoks küps. Mõningate juhiste ja teadmiste jagamise abil saavad aktivistid hakata ära kasutama digitaalse maastiku ulatust, jõudes oma sõnumi edastamisega kaugele.
Digitaalne edu tekitab reaalmaailmas igikestvaid muutusi. Selle põhjaliku juhendi eesmärk on anda innukatele aktivistidele vajalikud vahendid, et alustada oma digitaalset teekonda.

 

KUIDAS LUUA EDUKAT DIGIKAMPAANIAT” (Eesti Keeles) Digital Toolkit Estonia

 

RESOURCE VIDEOS

How to make a good digital environmental campaign I 

How to make a good digital environmental campaign II

HOW TO CREATE A SUCCESSFUL DIGITAL CAMPAIGN 

Chaotic Cooking Campaing

Campaign Creation “How To”

 

INTERVIEW WITH SANDRA AND REX FROM FRIDAY FOR FUTURE ESTONIA: https://bit.ly/3CYS0JY

 

DESCRIPTION AND PICTURES OF THE WORKSHOPS GIVEN BEFORE THE CONCERT IN TARTU: Report_YEE_FFF

 

This Project was financed by European Commission’s Erasmus + Programme 

2022-09-22T11:05:42+00:00