Noortevahetus/Youth exchange

noortevahetus nyh eesti enter dignityland youth exchange erasmus+Name of the project: Enter Dignityland

Type of the project: Youth Exchange

Place: Sürgavere Spordihoone, Viljandimaa

Activity dates: 6th to 14th July 2021

Number of participants: 29 young people

Countries involved: Estonia, Italy, Spain, Czech Republic, Poland

Mis on sotsiaalsed õigused? Kellel need on? Kas need on samad, mis inimõigusesd? Kõik need küsimused kerkivad ikka ja jälle üles. Selle noortevahetuse põhiülesandeks oligi mõista, mis on meie sotsiaalsed õigused ning kuidas neid oma eludes kasutada. noortevahetus nyh eesti enter dignityland youth exchange erasmus+

Kuuest erinevast Euroopa riigist tuli kokku 29 aktiivset noort, kes jagasid oma teadmisi ning olid valmis vastu võtma uut infot ka teistelt.

Töötubade autoriteks olid põhiliselt noored ise. Noortevahetus õpetas neid ennekõike mõistma, kuidas on erinevad sotsiaalsed õigused riigiti kaetud, aga ka ajaplaneerimist, meeskonnatööoskust, esinemisjulgust ja töötubade ettevalmistamist. Kõike seda tehti ikka ja jälle mitteformaalsele õppele kohaselt.

Õppisime tundma ka erinevaid kultuure, rahvusvahelisi toite ja saime nii mõnegi uue teadmise.

Noortevahetus oli väga sisutihe, noored olid motiveeritud ja teadlikud, mis muutis kogu olustiku väga mõnusaks.

—-

noortevahetus nyh eesti enter dignityland youth exchange erasmus+Enter Dignityland was a youth exchange, which was developed as tool to help young people to understand the concept of social rights, notice the violence of it and help those in need. Have the European Social Charter as base and background; we they approached the idea of Social Rights in different levels: Housing, Education, Health,Employment, Non-Discrimination, Legal and Social Protection and Movement of Persons.

We worked and shared cases, examples and communities in practice. Together, we worked on improving the “good examples” on how to motivate youngsters aware and active on their community and beyond. The outcome of that was personal action plan.

HERE YOU CAN DOWNLOAD THE PRINT AND PLAY VERSION OF ENTER DIGNITYLAND: https://www.coe.int/en/web/enter/enter-dignityland-1

noortevahetus nyh eesti enter dignityland youth exchange erasmus+ noortevahetus nyh eesti enter dignityland youth exchange erasmus+

This Project was financed by European Commission’s Erasmus + Programme    http://noored.ee/

2021-09-13T14:14:16+00:00