#euroCM

eurocm nyh eesti mitteformaalne romaania romania“EuroChangeMakers (#euroCM) projekt on vastus praegustele demokraatlikele väljakutsetele, mis on viimastel kuudel COVID19 pandeemia kontekstis silmitsi seisnud. Praegune pandeemia olukord mõjutas otseselt kodanike demokraatliku osalemise võimalust. Füüsilised distantseerumismeetmed säilisid kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides – kodus püsimine, massiürituste keelamine ning füüsiline distantseerumine avalikkuses.

Sellised piirangud mõjutavad peamiseid õiguseid, sealhulgas vabaduse ja turvalisuse õiguseid (Artikkel 6), era- ja pereelu austamist (Artikkel 7), mõttevabadust, südametunnistust ja religiooni (Artikkel 10), eneseväljendust ja informatsiooni kättesaadavust (Artikkel 11), kogunemis- ja ühinemisvabadust (Artikkel 12), kunsti- ning teadusvabadust (Artikkel 13) ja liikumis- ning elamisvabadust (Artikkel 45). (FRA, Bulletin 2, 2020).

Seega saab tulevasest perioodist 2021–2022 ELi tuleviku jaoks kriitiline punkt, kus kodanikud peaksid koguma, arutama, mõtlema ja osalema Euroopa projekti kriitilistes küsimustes: Digitaliseerimine, keskkond ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Mis puutub programmide üldeesmärkidesse, siis meie ettepanek: – ühest küljest selgitab see paremini, kuidas EL toimib, eriti kodanikuhäkatonide ajal (A2, A4), kus osalejatel on võimalus oma ideid ja ettepanekuid täpsustada, et need paremini Euroopa raamistikku sobiksid; – teiselt poolt edendab see Euroopa kodakondsuse mõistmist ja tunnetamist, tehes koostööd Euroopa tasandil ja kaasates ka Lääne-Balkani riigid (Albaania, Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina).

EuroCM loob digitaalse platvormi, kus kogu sisu koondatakse, ja samal ajal loob see üleeuroopalise mitteametliku noortevõrgustiku (ECM), kus 100 noorel (18–30-aastastel) on võimalus tegutseda, kodanikega nõu pidada ning ennast väljendada Euroopa tuleviku teemal; Konkreetsete eesmärkide osas pakub euroCM välja mitteametliku võrgustiku, mis koosneb nii 18 riigi kodanikuühiskonna organisatsioonidest kui ka noortest (ECM). Mõlemad tasandid töötavad koos ning püüavad ergutada arutelu, mõtisklusi ja edendada Euroopa väärtusi selliste põnevate ja tõhusate meetodite abil nagu vlogimine, intervjuud ja kodanikuhäkatonid. Lisaks loob see võimaliku kaasatuse mitmel tasandil: alates #euroCM hashtagi lihtsast jälgimisest sotsiaalmeedias ja Euroopa uudiste ja arvamustega kursis hoidmisest kuni osalemiseni ühiskondlikul häkatonil, mis põhineb koostööl ja kuni ECM-i rolli võtmiseni (EuroChangeMaker), töötades 8 kuud vabatahtlikult ELiga seotud teemadel.

Selles protsessis toetavad kodanikke partnerorganisatsioonide poliitikakujundamise eksperdid, neile pakutakse võimalust suhelda poliitikutega Euroopa kodanikuhäkatonil nii näost näkku kui ka veebis ning lõpuks kogutakse, liidetakse ja edastatakse nende vaateid kõrgetasemelistele sidusrühmadele. Selles vormingus analüüsitakse Euroopa tulevikku kolmes põhisuunas: sotsiaalne ühtekuuluvus, kliimamuutused ja digitaalsus – kolm aspekti, mis on tõhusad ka euroskeptilisuse vaidlustamisel. Kodaniku häkatonide loominguline formaat võib käsitleda otse euroskeptilisi narratiive, mõista nende argumente ja koostöös elujõulisema Euroopa projekti lahendusi välja töötades. ”

Meil on ülihea meel, et Noored Ühiskonna Heaks saab kaasa lüüa sellises suures projektis.
Loe #EuroCM kohta rohkem veebilehelt: https://eurocm.geyc.ro/

2021-06-13T12:56:30+00:00