teachersWay2020 nyh eesti mitteformaalne prantsusmaa#TeachersWay2020- õpetame teisiti

 

Erasmus+ programmi toetusel on ellu viidud projekt Teachers Way, kus õpetajad üle Euroopa said kokku, et luua parem süsteem ja mõistmine erinevatest mitte formaalsetest õppimisvõimalustest koolis ja kooliväliselt. Esimene kohtumine toimus Pariisis, Parntsusmaal, eelmise aasta Veebruaris. Pärast seda on projekti parnterriikide (Prantsusmaa, Eesti, Makedoonia, Leedu, Itaalia ja Rumeenia) esindajad kohtunud igakuiselt internetimaailma vahendusel. Sügisel 2020 oli planeeritud projekti järgmine kohtumine Eestis NÜH’i juhtimisel. Ülemaailmse pandeemia tõttu kolisime kohtumise internetti.

 

Miks selline projekt vajab elluviimist?

Tihti tunnevad õpetajad, et midagi on nende klassiruumist puudu. Õpilased ei haara teemasid ning nende käsitlemine on tihti liialt ühekülgne. Selle tõttu tulidki erinevad õpetajad kokku, et seda koos muuta. Selle projekti oluliseks märksõnaks on mitteformaalne õpe. Läbi selle tahetakse õpetajaid aktiivselt kaasata hariduslikesse protsessidesse, valmistades ette erinevaid mitte formaalseid ja väljaspool kooli toimuvaid tegevusi. Eesmärgiks on ka õpetajate teadlikkuse suurendamine erinevates hariduslikes valdkondades nagu näiteks koduõpe, alternatiivsed koolid, pärast tunde toimuvad tegevused, individuaalne õpe, projektipõhine õppimine. Õpetajani tuuakse läbi selle projekti ka võimalus saada tuttavaks erinevate klassiruumi juhtimise strateegiatega ning mängudest pärit võtete kasutamisega (gamification).

Projekti lõpuks valmib kaks intellektuaalset väljundit: abistav materjal õpetajatele ning õppimis platvorm.

 

Mine uuri ka ise järgi nende Facebookist: https://www.facebook.com/teachersway2020 ja kodulehelt: www.teachersway.eu

2021-03-02T13:05:03+00:00